05_ ARXIU FAMILIAR

La idea d'arxiu com a recol·locació i ordenació d'obres, fotografies, etc., sorgeix de Aby Warburg (1866), historiador d'art.

L'arxiu familiar és una forma d’organització d’imatges familiars agrupades per temàtiques o seguint un eix cronològic, per exemple, i que s’adopta com a format artístic o col·lecció artística pública.

Concepte d’història com a record i la idea de arxiu (idea d'Aby Warburg) com a dispositiu d’emmagetzament d’una memòria sociocultural que no estructura una història discursiva, sinó imatges portadores de sentiments que funcionen com a representacions visuals i com maneres de pensar, sentir i concebre la realitat.

Ċ
Gerard Llebot Lorente,
2 de maig 2013, 1:32
Comments