Hans Peter-Feldmann

Precursor de l'apropicionisme, un moviment artístic on es creen noves obres a partir d'obres ja existents. L'objectiu de les seves creacions artístiques era recopilar, ordenar i tornar a presentar.

Feldmann és una figura de l'art conceptual i en el concepte de llibre d'artista.

"Sobre allò quotidià i de la vida ordinària; allò ordinari davant d’allò extraordinari."

Per què és tan important l’àlbum familiar? O la representació personal?

Allò que era privat passa a ser un document històric amb un significant públic que crea consciència i vincle personal, és a dir, m’identifico a través de les fotografies.


100 anys

Exposició al Museu Reina Sofía (Madrid) "100 años", l'any 2010. (obra de l'any 2001)

Comments