X_ Annex extragrupal_ Referents per a propostes didàctiques

La companya Mar Ramos aporta una sèrie de referents visuals cinematogràfics extres per a treballar possibles propostes didàctiques a l’aula.


_ L’Obra del pintor americà Edward Hopper (1882-1967)és un clar exemple de representació de la cultura nord-americana de començaments del segle XX. És una visió totalment oposada a la proposada per l’artista costumbrista Norman Rockwell, presentant una visió més fosca de la cotidianeitat, el drama individual de l’ésser.

Els personatges representats fan partícips a l’espectador dels seus estats d’ànim a través d’una visió marcadament cinematogràfica.
Aquesta representació visual de la cotidianeitat urbana està present en l’obra de cineastes com Robert Altman, amb un dels seus exemples el film Vidas Cruzadas (1993).

http://www.icono14.net/revista/num7/articulo%20JUAN%20DE%20PABLOS4.htm


La seva obra reflexa de manera tan gràfica el context referent americà, que acostumen a utilitzar-se com a referents directes en moltes obres cinematogràfiques. A l’hora de treballar a l’aula, podria ser útil per enllaçar-ho amb l’estudi de la cultura audiovisual i la imatge, relacionant-ho amb l’obra d’autors emblemàtics com Hitchcock.


House by the Railroad, Hopper, 1925 
Psicosis, Hitchcock, 1960
Days of Heaven, Terrence Malick, 1978

Aquests links proporcionen connexions cinematogràfiques directes amb les obres de Hopper:

http://extracine.com/2012/09/edward-hopper-cine-moderno-influencia

http://macguffin007.wordpress.com/2012/08/16/edward-hopper-y-el-cine-una-simbiosis-perfecta/
_ Com a contrapartida a la representació de la societat americana de les dècades de post-guerra dels 40’ i 60’ podem referenciar l’obra de l’il.lustrador americà Norman Rockwell (1894-1978).

L’extensió i qüotidianitat de les seves imatges representen la cara amable de la societat
americana més tradicional, arribant a formar part de l’imaginari social a través de les seves milers d’aportacions a la indústria publicitària. És un punt de partida tant per treballar la història de l’advertising com per la tècnica pictòrica que el caracteritza.

En quant a referent cinematogràfic podem trobar films que utilitzen aquest referent estètic. Tenim l’exemple de Forrest Gump de Robert Zemeckis (1994). El director va utilitzar les obres de Norman Rockwell com a disseny i inspiració per a la ciutat de Greenbow, Alabama, on succeeix el film. Tot el context del film dóna peu a treballar aspectes socials i estilístics d’un moment històric i social concret en l’àmbit nord-americà.


Refrent directe, tenim l’exemple de l’escena on Forrest s’asseu al passadís de l’escola mentres la seva mare parla amb el director, una re-creació directa de l’obra de Rockwell Girl with a Black Eye (1953).

_ Per treballar l’obra i el context de l’artista Vincent Van Gogh, tenim a l’abast un capítol de la sèrie britànica Doctor Who (2009). Té una duració de 45 minuts i es pot visualitzar en tot l’àmbit de secundària, especialment durant la ESO, per introduir referents socials de l’epoca i el procés de treball de l’autor, així com el context de l’Art i la seva repercussió en l’àmbit expositiu (museus) i la visió de l’artista geni en la societat.

_trailer del capítol

_ links per visualitzar el capítol_ Com a exemple de Personificació i escenificació de l’obra de Tamara de Lempicka (1898-1980) tenim a l’abast com a recurs publicitari un petit video anunci d’una coneguda marca de licor.

A partir del video com a enllaç visual i captador de l’atenció dels alumnes es poden treballar les vanguardies i l’art decó del S XX. Fins i tot es podria tractar com a eina tutorial en l’anàlisi dels rols femenins i masculins en la societat i en aquest cas en la televisió._ També podriem introduir temes d'animació, còmic i storyboard, pel que videos com el de A-ha, Take on me (1986), ens proporciona una eina visual i de recerca del tema

Com a addició, aquests links proporcionen referents a treballar i ampliar sobre les connexions del cinema i les arts plàstiques_ Mar Ramos.

Comments