Damien Hirst

Aquest artista britànic (actualment actiu) també treballa el tema de les natures mortes, però des d’un punt extrem i molt “realista”. Les seves obres més famoses són animals reals conservats en formol. Així, es podria dir que, a l’igual que Zurbarán, les seves composicions són senzilles, amb l’element a representar en primer pla, sobre un fons neutre. També tracta el tema de la mort mitjançant cranis i animals morts.


Hirst, Away from the flock, 1994      Angus Dei (1640)


     Cézanne 


UtrechtComments