Francisco de Zurbarán

Un altre pintor barroc contemporani d’Utrecht va ser Zurbarán. A diferència del flamenc, el pintor espanyol es caracteritzava per unes composicions molt senzilles i austeres. Podríem classificar la seva obra entre les pintures religioses i les natures mortes. Aquestes mostraven elements pobres, sense gaire majestuositat ni luxe.


Agnus dei (1640)    Bodegons


Comments