Frans Hals


Pintor neerlandes que va formar part de l’escola barroca holandesa. Gran mestre de l’art del retrat que pintava als seus personatges en moviment o en tres quarts. La seva gran aportació va ser al 1616, amb el retrat col·lectiu.


Frans Hals tenia la capacitat de plasmar la psicologia dels seus personatges i l’habilitat de captar gestos i detalls.

Pel que fa als retrats individuals es tracta, generalment, d’encàrrecs de la classe burgesa. Són imatges en actitud seria i solemne (a diferència dels retrats populars), pintats en una actitud més natural i quotidiana, centrant-se més en la personalitat del moment que en l’aspecte físic.

Als retrats col·lectius, generalment d’encàrrecs de societats o agrupacions burgeses, tracta totes les figures de la mateixa manera, evitant personatges secundaris o subordinats. Es tracta d’unes pintures amb un gran realisme psicològic, cromatisme i efectes de llum que es centren en les mans i els rostres.


                              Banquete de los arcabuceros de San Jorge de Haarlem (1616)                    Caballero sonriente (1624)     La Zíngara (1628-1630)
     
Comments