Text conceptual

De forma genèrica s’afirma que l’art conceptual desplaça l’interès de l’obra des de l’objecte al concepte.  Allò que vincula entre si als artistes conceptuals és una actitud, una postura respecte a qüestions referents a la natura de l’art i a la seva funció social. L’art conceptual en la seva variant lingüística proposa la total eliminació de l’objecte artístic per a centrar-se en els jocs del llenguatge i posa l’accent sobre els processos cognitius de l’art.