Allen Ruppersberg

Allen Ruppersberg (1944) Artista nord-americà que viu i treballa a Nova York. Les formes d'expressió de Ruppersberg són molt variades; llibres, postals, fotografies, diapositives, revistes, pòsters, vídeos. La seva obra integra tant fonts literàries, com components de la cultura popular americana,i referencies autobiogràfiques. Ruppersberg registra les seves imatges en estratègies textuals i narratives que interroguen el rol de l'artista i les relacions entre natura i cultura, text i imatge o ficció i realitat.

Amb The Singing Posters (els pòster cantants) omple parets senceres de pòsters que recorden als paisatges que podem percebre al llarg de les carreteres de los Angeles. La tipografia del postres uneix missatges publicitaris "Cash for your house" i extractes d'un conegut poema d'Allen Ginsberg, Howl "I saw the best minds of my generation destroyed by madness". Allen Ginsberg és un poeta de la Beat Generation, molts dels seus escrits tracten sobre narcòtics i d'experiències viscudes sota els efectes d'aquestos.L'apropiació d'elements lingüístics i narratius i la reflexió sobre l'acte de llegir i d'escriure marcarà una gran part de la seva producció durant els anys 70 i 80. En 1974 realitza The Picture of Dorian Gray. L'obra consisteix en vint quadres (de 183x183 cm) on l'autor fa una retranscripció manuscrita integral amb retolador sobre llenç.


Ruppersberg materialitza una experiència temporal forta que passa per un temps, el de l'escriptura, i com a copista implica el temps de la lectura del text d'una obra sobre el propòsit fantasmal i universal de parar el temps i de les complexitats entre la vida real i la creació.

¿será que quiere exponer la narración en su literalidad? ¿O más bien quiere señalar que no hay tanta diferencia entre el tiempo de la narración (lento, reflexivo, construido mediante anticipaciones) y el de la pintura que exige análoga elaboración y maduración de ideas?

Amb aquest treball podem establir un pont amb el treball que realitzaven els copistes medievals. Comments