Antoni Muntadas

Antoni Muntadas (1942) es considerat com un dels pioners del media art i de l'art conceptual en Espanya. És un dels artistes catalans vius de més renom internacional, que treballa en la intersecció entre l'art, les ciències socials i la comunicació.

Muntadas ha utilitzat la performance, el vídeo, la instal·lació, la fotografia, el multimèdia, el llibre, Internet i l'art públic. El seu objectiu es detectar i descodificar els mecanismes de control i poder a través dels quals es construeix la mirada hegemònica, explorant el paper decisiu que en aquest procés juguen els medis de comunicació de masses. Les seves obres aborden temes com la relació entre allò públic i allò privat, posant en evidència els sistemes visibles i invisibles del poder en una societat dominada pels mass media, els processos d'homogeneïtzació cultural que imposa la globalització, l'hiperconsumisme o l'utilització de la por a "l'altre" com a estratègia de control social.
Comments