Barbara Kruger

Barbara kruger (1945) és una artista conceptual nord-americana. S'apropia d’imatges pre-existents a les que juxtaposa eslògans contundents, frases a sovint agressives i provocatives, amb una clara intenció crítica i política. En elles vol posar de manifest com els sentiments més íntims, desitjos i actituds estan influenciats per determinismes socials. "El estereotip és part integrant del procés social d'incorporació, d'exclusió, de dominació i d'autoritat, d'aquesta manera constitueix un arma, un instrument de poder". Kruger pretén evidenciar com la cultura està contaminada per la política i com allò públic invadeix allò privat, en definitiva mostrar com hem naturalitzat les formes de control social.

La seva pràctica apropiacionista s'enllaça amb el fotomuntatge avantguardista dels anys vint, especialment amb l'artista John Heartfield.


           


Text i imatge formen una unitat interdepenent, de la simbiosis entre ambdues s

urgeix el sentit d’allò comunicat.Comments