09_ PICTORIALISME

El sorgiment de la fotografia va revolucionar el món, l’art va ser redefinit i, amb ell, les voluntats dels creadors es van desenvolupar tot obrint camins nous a l’expressió. Fruit de la fusió o de la convivència de les tècniques anteriors amb les nouvingudes sorgeix un nombrós grup de creadors que, amb la ferma voluntat d’incloure la fotografia dins el marc de les Arts en majúscules i amb la mirada impregnada d’anys d’història pictòrica, han construït un recorregut fotogràfic molt característic que amplia definicions i enderroca fronteres.

Treballant aquest fenomen amb els alumnes podran entendre les sinèrgies interdisciplinars extrapolables a contextos i situacions variades. És una manera d’explicar el moment present, tot estudiant d’on, com i perquè l’imaginari sorgeix i es recrea a ell mateix.Un cop abandonada la voluntat de fotografiar la burgesia, que substituïa alhora els retrats aristocràtics pintats per artistes com Ingres, en els fotògrafs neixen nous objectius, a continuació recollim diversos exemples.