X_ Annex extragrupal_ Brooke Shaden

La companya Mar Ramos aporta l’artista Brooke Shaden a la sessió de pictorialisme, que enllaça amb la sessió següent,el visionat del film Drácula, de Francis Ford Coppola (1992)


Com a exemple d’una fotògrafa actual es proposa a Brooke Shaden (1987), artista americana qui parteix de la fotografia conceptual, creant narratives visuals en contextos imaginaris, al.legòrics o poètics amb un ús molt acusat del colors. La seva obra és clarament marcada per la post-edició i l’ús de tècniques pictòriques que la relacionen amb la fotografia impressionista. Rebutja els formats estandaritzats i acostuma a editar les

seves fotografies en format quadrat.

http://brookeshaden.com/gallery/  - http://www.flickr.com/photos/brookeshaden/


Aquesta sessió ve lligada amb la proposta didàctica en l’edició de fotografies, com a connexió amb la tècnica del pictorialisme, amb la qual els alumnes poden acostar-se al tractament post-editat de les seves pròpies imatges, donar un caire especial fora de l’ordinarietat de l’extensió dietaria de les xarxes social.
L’exemple de la seva obra pot servir per treballar les narratives visuals a l’aula, la interpretació de les imatges i simbolismes fent partícips als alumnes en la creació d’imatges al.legòriques alhora que treballen els elements fotogràfics i la post-edició, ja sigui digital o manual. 


Aquesta aplicació online s'utilitzaria per tractar imatges a l’aula com a proposta didàctica des de qualsevol ordinador http://www.picmonkey.com/
L’artista disposa d’un blog explicatiu on s’inclou material i rodatge de les produccions, material útil per a l'aula a l'hora de treballar el procés de creació de la imatge i la seva edició.


http://shadenproductions.com/blog/2013/02/15/the-hostile-branches-of-whistling-fog-forest/The swift travels of  wind-blown sails (2013)

Shaden utilitza molts elements del pictorialisme, com els paisatges ennuvolats o emboirats, imatges amb zones poc nítides i borroses, així com el retrat , normalment de figures femenines, les quals no utilitza per representar l’ identitat femenina, ja que no acostuma a representar el rostres sencers. Allò que mou l’obra de l’autora es qüestionar-se què significa estar viu des de la perspectiva d'un ésser infinit i complex, però que s'identifica amb la visió femenina de l'art visual.


“…el dramatisme re expressa un nou ordre per a l’agenda de la fotografia feminista del segle XXI”.
Algunes de les seves obres tenen influències de pintors pre-rafaelites, com l’obra de John William Waterhouse i la estètica simboliista de Everett Millais. Paisatges bucòlics i onírics.


Exemples associatius
J.W.Waterhouse, The Charmer ,1911
Brooke Shaden, My little Bluejay i From the inside , 2010 i 2011 respectivament.L'obra pictorialista i el treball de Brooke Shaden comparteixen l'esperit pictòric i manipulatiu de les imatges, recordant a obres emblemàtiques de la pintura simbolista i pre-rafaelita.

J.W. Waterhouse, The Lady of Shalott, 1888
Un dels exemples més directes prové de l'obra característica de John Everett Millais, Ofelia (1851/1852)la qual podem observar un clar lligam visual amb l'obra de Brooke Shaden
The Aftermath (entre 2010 i 2013) i alhora amb una de les seqüències inicials del film Drácula, de Francis Ford Coppola (1992) que es tractarà a l'apartat següent.


Mar Ramos.Comments