05. Loretta Lux

Loretta Lux és una fotògrafa alemanya que va rebre formació com a pintora. Aquests estudis s’evidencien fortament en els retrats a nens que va fer entre l’any 1999 i 2008.


La voluntat manifesta d’al·ludir tant la història de l’art (i amb ell el gènere del retrat), com la pintura, produeix com a resultat una barreja a parts iguals de pintura i fotografia.  Bronzino, Velázquez i Runge són les seves principals influències, pel que fa a fotògrafs, August Sander ha estat un clar referent.


Els nens abandonen la seva identitat i es transformen en metàfores sobre temes transcendentals com l’expulsió del paradís, l’eterna espera,...

Treballa la fotografia digital de manera que aquesta darrera part digital pren un pes decisiu en la creació de la imatge final. Aquest fet redefineix el concepte de fotografia tradicional ampliant els límits fins a barrejar la pintura o el dibuix digital sobre la base fotogràfica. Les composicions fotogràfiques acaben sent com una pintura, tot i que s’han canviat les eines.  


http://www.lorettalux.de/
Comments