X_ Annex treball personal d'Helena Aguilar

Amb els alumnes es podria treballar la reinterpretació d'obres, analitzant així els continguts i simbolismes de cada una. Per exemplificar aquesta idea poso exemples de reinterpretacions propies inspirades en el món prerafaelita i en la fotografia de Julia Margaret Cameron. Si es treballa la fotografia del s.XIX un altre possible activitat seria treballar processos fotogràfics del s.XIX com són el Van Dyke o la Cianotípia, que són processos més senzills de realitzar en comparació a la resta. 


Reinterpretació d'Ofèlia de Millais: 


 

Reinterpretació de Lady of Shallot de Waterhouse:


 
Reinterpretació de Miranda, the tempest de Waterhouse:


 
Mostra del projecte "Nymphaeas" sobre l'obra de Julia Margaret Cameron:

 Es pot veure el projecte sencer aquí:Nymphaeas
Helena Aguilar


Comments