08_ VIDEOART

Per Anna Sarlé, Gerard Llebot i Anna Figuera


El
Videoart ha extès la seva influència més enllà de l’àmbit estrictament artístic i en trobem referències a la publicitat, al cinema, als videoclips... Per teballar a l’aula el gènere artístic del Videoart, una forma interessant és utilitzar aquestes influències i treballar a partir dels videoclips, ja que són un producte visual proper als alumnes, que consumeixen sovint i que entenen sense problemes.

Els videoclips o videos d’altres camps de creació ens permetràn establir relacions formals, conceptuals, crítiques, etc. amb obres del videoart o d’art contemporàni en general. Per tant, utilitzarem allò conegut pels alumnes per poder anar coneixent aquest gènere mica en mica -que d’altra banda podria ser més difícil d’entendre-.


Links útils sobre el videoart:

- Per conèixer a fons el moviment artístic del videoart, recomanem el web Del Videoarte al Net.Art, sobretot l'entrada referent a el video com a expressió artística.

- Yoko Ono amb la seva filmació del recorregut d’una mosca pel seu cos. Fly és el nom de la peça del 1970, que defineix molt bé el videoart.

- Andy Warhol i la seva gravació de l’Empire States de nit. Empire.
-
En podem trobar més a www.ubu.com

Com a exemple de la influència del videoart al cinema, trobem la pel·lícula American Beauty. L’escena del noi i la noia veient la gravació del vol d’una bossa de plàstic al carrer (La belleza en el mundo), fa una introducció a prendre consciència de la bellesa i l’estètica present en les coses banals o qüotidianes -temàtica pròpia de l’art contemporàni i en concret del videoart-. La gravació ens pot servir per introduir als alumnes al missatge i les intencions dels videoartistes.


A mode de subapartats, trobarem artistes del videoart acompanyats de treballs d'altres àmbits -publicitat, música, cinema...- que s'hi relacionin per influència, de manera que poguem utilitzar-ho per introduir als alumnes a determinats treballs artístics.