08_ VIDEOART‎ > ‎

X_Proposta didàctica

Com a proposta didàctica per aquest apartat,podem proposar als alumnes de crear un exercici de FOTONOVELA, en la que han d'explicar una història a través de fotografies. Les històries que es demanen són senzilles -accions qüotidianes- i fàcils d'explicar en poques fotografies.
L'exercici es pot realitzar per parelles o en grups per repartir millor les tasques i els pasos a seguir. L'editorial Casals ens proposa el mateix exercici als seus llibres de Visual i Plàstica.

Comments