10 ปีมีกี่ครั้ง

เรากี่สิบแล้ว

(tulip) 10 ปี 7 ครั้ง (tulip)

โกวเล้งเขียนไว้ในนิยายของเขาว่า...
"ชีวิตคนเราจะมีสิบปีสักกี่ครั้งกัน"
ผมชอบประโยคนี้มากมันจริงอย่างยิ่ง

ถ้าคนเราอายุเฉลี่ย 70 ปี เราก็มี 10 ปีแค่ 7 ครั้ง

๐ สิบปีแรก..หมดไปกับ ความไร้เดียงสา

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ การศึกษาเล่าเรียน

๐ สิบปีต่อมา.หมดไปกับ การทำงานและการใช้ชีวิต

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ การสร้างฐานะ สร้างครอบครัว

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ การลงหลักปักฐาน รักษาสิ่งที่สร้างมา

๐ สิบปีต่อมา..หมดไปกับ การดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจให้แข็งแรง

๐ สิบปีสุดท้าย..หมดไปกับ การปล่อยวางทุกสิ่ง รอคอยการกลับบ้าน

แต่ละสิบปีผ่านไป...ไวเหมือนโกหก 
อีกไม่นานปีนี้ก็จะผ่านไป มีอะไรที่เราทำไปแล้วมากมาย 
และก็ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่ได้ทำ

** เวลา คือ หน่วยเงิน ในกำมือของเราที่เอาไป แลกสิ่งอื่น
-เราเอาเวลาไปแลกงาน 
-เราเอางานไปแลกเงิน 
-แต่เราก็ไม่เคยเอาเงินไปแลกเวลาคืนกลับมาได้สักที

ถ้า 'ธนาคารเวลา' มีจริง เราก็ไม่เคยมีสมุดบัญชีสักเล่มที่จะให้เราดูได้..ว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่เท่าไหร่?

** เรารู้ว่าเราใช้ "สิบปี" ของเราไปกี่ครั้งแล้ว แต่เราไม่อาจรู้ว่า...
เราจะใช้ "สิบปี" ที่เหลือของเราได้ครบมั้ย?

แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับเราใช้เวลาสิบปีของเราไป คุ้มค่าหรือเปล่า?
เมื่อเราหันหลังกลับมา ขอให้พูดได้เต็มปากว่าเราใช้มันไปอย่างไม่น่าเสียดาย

ชี วิ ต ค น เ ร า จ ะ มี "สิ บ ปี" สั ก กี่ ค รั้ ง กั น

ใช้สิบปี เจ็ดครั้งของเรา ใ ห้ คุ้ ม ค่ า
(heart)(tulip)(heart)(tulip)(heart)(tulip)(heart)
Comments