13_อารยธรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 13.mp4

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 14.mp4

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 15.mp4

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 16.mp4

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 17.mp4

พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 18 ‎(1)‎.mp4Comments