บัตรประชาชน ทำนาย


มาดูกันว่า...ตรงไหม

    ควักบัตรประชาชนมาดูเลข 3 หลักสุดท้ายกันแล้วดูซิว่าจริงหรือเปล่า?
    คนเรา...จะรวย เหนื่อย ดื มีเสน่ห์
    เค้าว่า..ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิด
    มาพิสูจน์กัน...3 ตัวท้ายของบัตรID

0. ต้องทำเยอะ
1. เจริญก้าวหน้า
2. มีเสน่ห์
3. ต้องทำด้วยตัวเอง
4. มีความยุติธรรม
5. ทำการค้า
6. มีความสุข
7. เหนื่อย
8. รวย
9. ดี

ได้ความหมาย 3 อย่างเลย เช่น 
ลงท้ายด้วย 531 ก็ว่ากันทีละตัวเลย 5=? 3=? 1=?

5=ทำการค้า 3=ต้องทำด้วยตัวเอง 1=เจริญก้าวหน้า 

แม่นมาก มีความสุขมาก 

Comments