1.วิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์Comments