หน่วยที่ 1 ประวัติศาสตร์ ปสม

แบบทดสอบประเมินความรู้และการคิดท้ายหน่วยที่ 1


แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎

พระพุทธเจ้า สารคดีระดับโลกจาก BBC

สืบจากซาก: อาหารกับการศึกษาทางโบราณคดี


Comments