หน้าแรก
วิดีโอ YouTube


เมื่อก่อน เราสอนให้เด็ก 

เชื่อฟัง จดจำ และนำไปใช้ 

เพราะยุคก่อนข้อมูลไม่เยอะ 

ไม่ต้องแยกแยะ 


เราสามารถคัดสรรกลั่นกรองสิ่งดีงามให้เด็กได้

แต่ทุกวันนี้ การสอนแบบเดิม อาจไม่เหมาะ 

เพราะเด็กจะต้องเจอข้อมูลมากมายที่วิ่งมาหาเขา 

เราจึงควรฝึกทักษะ ของการ คิด แยกแยะ และค้นหา 

เพราะ ถ้าเด็ก เชื่อ จนชิน 

ปัญหาจะตามมามากมาย 


ทุกวันนี้เราจะเห็น 

การโพสต์ข้อความ รูปภาพ โจมตี แบ่งแยก 

การโฆษณาชักชวน ให้ซื้อของที่ไม่จำเป็น
 
และอาจเป็นอันตราย ต่อตัวเขาเอง และบ้านเมือง

ถ้าเราไม่มีทักษะในการ คิด ค้นคว้า 


ซึ่งทักษะ ต่างจากความรู้ 

ตรงที่ 

ต้องฝึกฝนและใช้เวลา


วิดีโอ YouTube

      เว็บไซด์ ประวัติศาสตร์ไทยจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั้น นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย ควรอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ให้เข้าใจอย่างถูกต้องเสียก่อน เพื่อความสะดวกและได้รับสารประโยชน์ที่สนใจได้อย่างเต็มที่ดังนี้
  1. นักเรียน ครู อาจารย์ และผู้สนใจ ควรศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยก่อน เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาอย่างน้อย 1 รอบ
  2. เว็บไซด์นี้ ผู้จัดทำได้เสนอเนื้อหาประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัย และเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและบรรพบุรุษไทย ได้จัดทำเนื้อหาสุโขทัยยุคปัจจุบันให้ศึกษาด้วย
  3. ผู้จัดทำได้เสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยตั้งแต่การแบ่งยุคสมัยและวิธีการทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของชนชาติไทยก่อนสมัยสุโขทัย และประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยในอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อที่นักเรียน ครู อาจารย์และผู้สนใจจะได้ศึกษาเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง
  4. ในแต่ละเรื่องที่ได้นำเสนอนั้น ได้จัดทำแบบฝึกทักษะ ในเมนูเว็บประวัติศาสตร์ ม.2 และเมนู เว็บประวัติศาสตร์ ม.3 เพื่อให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาทดสอบความรู้ เพื่อประเมินผลตนเอง ทำให้ทราบว่าตนมีความรู้มากน้อยเพียงใด

        หวังว่าเว็บไซด์ เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทยในอดีตจนถึงสุโขทัยนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ท่านที่ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ศึกษาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นสืบไป


ครูชาญวิทย์  ครับผม


สืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรม

รวมภาพต่างๆ เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการดอกคูณ


CBL - Creativity-Based Learning

ตอนนี้ ทั่วโลก.....
กำลังใช้ความพยายามในการปรับหลักสูตร 
เปลี่ยนก
ารสอน และการสอบแบบท่องจำ

ให้เป็นการสอนเพื่อให้เด็ก 
มีทักษะ แห่งอนาคต คือ คิด สร้างสรรค์ 
ทักษะในการทำงาน เป็นทีม
ทักษะในการสื่อสาร ในการใช้เทคโนโลยี่
และในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ประเทศเราเองก็เร่งมือครับ....
เพราะต่างรู้ว่า การสอนแบบเดิม 
การสอบแบบท่องจำนั้น ใช้ไม่ได้แล้ว

แต่ปัญหาคือ เด็กจะต้องทนเรียนแบบนี้
ไปอีกนานแค่ไหน
ครู และ โรงเรียน...จะเปลี่ยนได้เพียงใด

หลักสูตรใหม่เสร็จแล้ว 
แต่ต้องรอขั้นตอน อีกระยะ 

งานหนักที่จะตามมาคือ 
ทำอย่างไรให้คุณครูเปลี่ยนการสอน
ทำอย่างไรให้ สทศ. เลิกออกข้อสอบท่องจำ
ทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัย รับเด็กโดยดูจาก
ศักยภาพ 
ความสนใจ ประกอบกับผลสอบทางวิชาการ 
แทนการคัดเลือก โด
ยการสอบแบบเดิม

Aussie's school 
โรงเรียนวันนี้ ไม่มีการบ้าน 

แบบเดิมๆแล้ว
เพราะครูรู้ว่า 
เด็กที่นี่ชอบเล่นเกมส์ 
(ความจริงก็เด็กทั้งโลกน่ะครับ)

คุณครู 
จึงมอบหมายการบ้าน 
ทุกวิชาเป็นเกมส์ ครับ
เกมส์เหล่านี้ มีเยอะแยะที่จัดทำไว้ 

ซึ่งคุณครูบ้านเรา
ถ้าสนใจก็ไปนำมาใช้ได้
ผู้ปกครองหลายท่าน
สงสัยว่าทำไม
ทางโรงเรียน
ไม่มีการบ้านให้ลูกเลย 
โรงเรียนจึงต้องส่ง 
จดหมายชี้แจง
พร้อมทั้งให้ ผปค. 
เข้าดูการบ้านทุกวิชา ได้
เด็ก ปอ4 -ปอ 6 ที่นี่ 
ทำการบ้าน online ทุกวิชาครับ

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube"ลูกตัดสินใจดีแล้วใช่ไหม...ที่จะเป็น ครู” 
แม่เอ่ยปากถาม หลังจากที่ทราบว่าผมจะสอบบรรจุเข้าเป็น 'ครู'

"ครับแม่...แม่จะได้มี 'ทายาทอสูร' คนต่อไปไงครับ"
ผมกระเซ้า แต่แม่กลับทำหน้าจริงจังไม่ยอมเล่นด้วย
“นี่แม่พูดจริงนะ.. แม่อยากให้ลูกคิดให้ดี ก่อนที่ลูกจะตัดสินใจเป็น 'ครู' "

"โอ้โห... ทำไมแม่ต้องจริงจังขนาดนั้นด้วยล่ะครับ 
แค่ผมจะสอบบรรจุแค่เนี๊ยะ ยังไม่รู้ผลเลยนะครับแม่"
ผมแกล้งโวยวายเมื่อเห็นแม่ทำหน้าดุ 

แต่แม่ได้กล่าว 'คำสอน' ที่ผมจดจำไปตลอดชีวิต

"ลูกจำ 'คำแม่' ไว้นะ... เมื่อลูกตัดสินใจเป็น 'ครู' 
ลูกจะต้องเป็น 'ครู' ไปตลอดชีวิต"

แม่หยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อไปว่า...

"เพราะเมื่อมีคนเรียกลูกว่า 'ครู'
นั่นก็หมายความว่า เขา 'ยอมรับและศรัทธา' ในตัวลูก

ลูกคือผู้ที่จะ 'ชี้นำ' ให้เขาเดินต่อไปในทางเดินชีวิต
'คำสอน' ของลูกจะถูก 'จดจำและบันทึก' ไว้นานแสนนาน

เขาจะไม่โกรธ ไม่เกลียด ลูก
แม้ว่า... ลูกจะ 'ตี' เขาจนต้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด

ตรงกันข้าม เขาจะจดจำมันไว้ดั่งเป็น
'ร่องรอยแห่งความปรารถนาดี' ที่เขาได้รับจากลูก

เขาจะ 'เคารพและศรัทธา' ต่อลูก...

ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะ...อายุของลูก
ไม่ใช่เพราะ...ทรัพย์สินเงินทองของลูก
ไม่ใช่เพราะ...ประกาศนียบัตรของลูก
แต่เพราะ...ความเป็น 'ครู' ของลูกเท่านั้น!

วันข้างหน้า...หากลูก ลาออกจากอาชีพ 'ครู' ไป

'ใบลาออก' ของลูกจะมีผลตามกฎหมายเท่านั้น
แต่จะไม่มีผลใดๆต่อ 'ลูกศิษย์' ของลูกเลย

ทั้งนี้ก็เพราะ...สำหรับพวกเขาแล้ว
ลูกคือ 'ครู' ของพวกเขา... ไปตลอดชีวิต"

แล้วแม่ก็ส่งบทกวีให้อ่าน
บทกวีที่ผม จดจำไว้ตลอดชีวิตการเป็น ‘ครู’ ของผม

ครูคือผู้ถึงแล้ว ความงาม
ครองจิตอยู่ทุกยาม เที่ยงแท้
ครองกายบ่ทำทราม ใฝ่ต่ำ นาพ่อ
พลั้งพลาดบ่อาจแก้ กลับได้ คำ “ครู”