วันสิ้นโลกจริงหรือ


21 ธ.ค. ค.ศ. 2012 เป็นวันสิ้นโลกจริงหรือ
อะไรจะเกิดขึ้นในปลายปี 2555 (มายันบ่งไว้ 21 ธันวาคม 2555) หรือ 2556-2560

ตามพุทธทำนาย เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในปัจจุบัน ผู้คนไม่น้อยทั่วโลกเริ่มคุ้นเคยกับคำว่ามหันตภัยล้างโลกที่ 21 ธันวาคม 2012 (พ.ศ. 2555) ของการพยากรณ์จากพวกมายัน หรือในปี พ.ศ. 2556 ที่พระพุทธเจ้าครัสไว้ และจากคำทำนายจากที่ต่างเวลาและสถานที่ ได้แสดงไว้ถึงการล้างโลกหรือวันพิพากษามนุษยโลกกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าเกินรอจากนี้ เพื่อขจัดพวกอธรรมให้หมดไปจากโลกนี้ คงเหลืออยู่เฉพาะคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น

ข้อควรคิด ทำไมทุกศาสนาสอนธรรมะต่างกัน แต่กลับกล่าวถึงการล้างโลกเหมือนๆ กัน

พิจารณาวันล้างโลก ตามพุทธทำนาย ที่ว่า "ล่วงได้ ๒๕๐๘ (ปีมะเส็ง พ.ศ. 2556) ตลิ่งจะพัง แผ่นดินถิ่นอธรรมจะถล่มเป็นทะเล" และ "เมื่อศาสนาของตถาคตล่วงมาได้ ๒๕๑๒ (ต่อจากปลายปีระกา ปีจอ พ.ศ. 2560) พระจันทร์จะเริ่มเปล่งแสงฉายโลก ครั้นล่วงได้ ๒๕๑๕ (ปีชวด พ.ศ. 2563) พวกอธรรม คือพวกที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลในสัตย์ ไร้ซึ่งศีลธรรมนั้นจะหมดสิ้นไปเพราะพวกมิจฉาทิฐิจะดับสูญไปจากโลก" "ดูกร อานนท์ ตถาคตสงสารสัตว์ เวลานั้นพลโลกยังเหลือน้อย เต็มที (สิ่งนี้เกี่ยวกับการลดประชากรโลก ให้น้อยลง 90% หรือไม่ โปรดติดตามและคิดกันเอง ) คำทำนายของตถาคตนี้ยังให้สัตว์ตั้งอยู่ใน ความไม่ประมาท ผู้ใดรู้แล้วเชื่อ หรือไม่เชื่อ ไม่บอกเล่าให้ผู้ใดรู้กันต่อ ๆ ไป นับว่าเป็นกรรมแห่งสัตว์ต่างสิ้นสุดกันตามกาลเวลา"

ท่านอาจเห็นได้ว่า พุทธทำนายมีความสอดคล้องกับการสิ้นกลียุค หรือยุคในปัจจุบัน ที่มีคนเลวถึง 3 ใน 4 ส่วน ให้ไปเป็นกฤดายุคหรือยุคทอง ที่มีคนดีทั้ง 4 ส่วน สำหรับเรื่องยุคทั้ง 4 เป็นเรื่องที่ทางวิทยาศาสตร์กำหนดไว้เช่นเดียวกัน
Comments