รวมคะแนนการสอบ ม.2

ใครที่ยังไม่เข้าไปดำเนินการสอบ หรือสอบยังไม่ครบ 
ให้ติดต่อนัดวันเวลาที่จะดำเนินการทำด้วยครับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ‎(การตอบกลับ)‎


หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ‎(การตอบกลับ)‎

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ‎(การตอบกลับ)‎


Comments