ทดสอบ ม.2 หน่วยที่ 8

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 พัฒนาการของภูมิภาคต่าง ๆ ในเอเชีย

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ‎‎‎(การตอบกลับ)‎‎‎

การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

YouTube Video

การสถาปนากรุงศรีอยุธยา

YouTube Video

วัดพระศรีสรรเพชร

วังหน้า

Comments